شرکت
محصولات
تراشه PMIC
آی سی مدارهای مجتمع
PCBA SMT
قطعات الکترونیکی
آی سی میکروکنترلر
آی سی FPGA
آی سی سنسور موقعیت چرخشی
برد توسعه آردوینو
مقاومت الکترونیکی
خازن های الکترونیکی
نوسان ساز کریستالی
ترمینال اتصال دهنده ها
ترانزیستورهای دیودی
رله الکترومکانیکی
سلف الکتریکی
نیمه هادی های گسسته
کوپلر نوری